Jak działają licytacje komornicze?

Licytacje komornicze to rozwiązanie, które w polskich warunkach wciąż cieszy się raczej znikomą popularnością. Pod tym względem dość jaskrawo odróżniamy się od wielu innych społeczeństw, gdzie ten sposób nabywania różnego rodzaju ruchomości oraz nieruchomości już od dawna stanowi właściwie standardowy element krajobrazu ekonomicznego.

Zapewne można wyodrębnić co najmniej dwie najbardziej istotne przyczyny tak niewielkiej popularności licytacji komorniczych w Polsce. Pierwszą z nich jest oczywiście zwyczajny brak społecznej wiedzy na temat sposobu działania tego rodzaju rozwiązań: różnego typu badania sondażowe dowodzą, że Polacy co prawda znają termin licytacje komornicze, jednak jednocześnie nie wiedzą, na czym właściwie polegają aukcje tego rodzaju, jaka jest ich skala, co można podczas nich nabyć oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby wciąć w nich udział. Drugim powodem może być zaś niezbyt dobra sława, jaka w naszym kraju otacza zawód komornika oraz ogólnie pojęty państwowy aparat prawny: jesteśmy niejako automatycznie przekonani, że właściwie wszystko, co wiąże się z szeroko rozumianym polskim prawodawstwem, z definicji musi być trudne, mozolne i wyjątkowo skomplikowane pod względem formalnym.

Tymczasem mechanizm działania licytacji komorniczych jest naprawdę bardzo prosty, zaś możliwość wzięcia udziału w takiej aukcji nie jest uwarunkowana koniecznością spełnienia żadnych wygórowanych kryteriów. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej.

Jak działają licytacje komornicze?

Jak sama nazwa wskazuje, podczas licytacji komorniczych dochodzi do sprzedaży dóbr majątkowych, które zajął komornik. Wbrew pozorom, ilość ruchomości oraz nieruchomości, jakie można nabyć tą drogą jest naprawdę spora i dotyczy to dóbr materialnych praktycznie wszelkiego rodzaju, zaczynając od domów i mieszkań, przez samochody aż po na przykład sprzęt RTV i AGD.

Licytacja rozpoczyna się od ceny stanowiącej 70 procent wartości licytowanego przedmiotu i warunek ten dotyczy zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Oznacza to więc, że ceną wyjściową dla na przykład samochodu, którego wartość została oszacowana na 100 tysięcy złotych, będzie kwota jedynie 70 tysięcy złotych. To jednak jeszcze nie wszystko. W przypadku ruchomości, które nie znalazły nabywcy podczas swojej pierwszej licytacji, cena wyjściowa stanowi tylko 50 procent ich wartości. W odniesieniu do nieruchomości cena wyjściowa podczas ich drugiej licytacji wynosi 2/3 wartości danej nieruchomości.

Aby móc wziąć udział w licytacji, którą organizuje komornik, należy przede wszystkim uiścić rękojmię, czyli część wartości przedmiotu, który mamy zamiar nabyć podczas licytacji. W przypadku ruchomości o wartości poniżej 500 zł wysokość rękojmi wynosi 10%. W przypadku ruchomości wartych więcej, niż 500 zł, będzie to 20%. W odniesieniu do nieruchomości rękojmia kształtuje się na poziomie dokładnie 10 procent. Oczywiście, w przypadku gdy nie uda się nam nabyć przedmiotu, o który staraliśmy się podczas licytacji, wpłacona przez nas rękojmia zostanie nam zwrócona.

Jeżeli chodzi o pozostałe warunki uczestnictwa w licytacjach komorniczych, to zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa nie mogą w nich brać udziału jedynie:

  • 1. Dłużnik
  • 2. Komornik
  • 3. Małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo(dłużnika lub komornika)
  • 4. Osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym
  • 5. Licytanci, którzy nie spełnili warunków poprzedniej licytacji.

W przypadku, gdy komornik sądowy licytuje nieruchomość, w aukcji nie mogą brać ponadto udziału które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego.

Jak korzystać z licytacji komorniczych i dlaczego warto?

Warunki wzięcia udziału w licytacji komorniczych zostały już opisane powyżej. Jeżeli chodzi o informację na temat czasu i miejsca danej licytacji a także przedmiotów, które będą licytowane, to najlepszym i najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy jest serwis prowadzony przez Krajową Radę Komorniczą, czyli licytacje.komornik.pl.

Znajdziemy tam wszystkie interesujące nas informacje, w tym także spis ruchomości oraz nieruchomości, które będą stanowiły przedmiot aukcji, łącznie z opisem ich stanu, szacowaną wartością a często nawet ze zdjęciami. Dodatkowo, osoby chcące wziąć udział w licytacjach mogą korzystać z wyszukiwarki przedmiotów, która pozwala na swobodne łatwe znalezienie tego, co w danym wypadku nas interesuje.

Dlaczego warto brać udział w licytacjach komorniczych? Jest to niewątpliwie niezwykle korzystna pod względem finansowym możliwość nabywania najróżniejszych dóbr materialnych. Co więcej, jako że w Polsce licytacje komornicze nadal nie są nadmiernie popularne, wygranie licytacji przy niewielkim nakładzie finansowym często nie stanowi żadnego problemu. Wiele dóbr jest także licytowanych więcej, niż jeden raz, co jak wiadomo oznacza znacznie niższą cenę wyjściową licytacji.

Post Author: admin

Dodaj komentarz